Véget ért a L.I.K.E. program

L.I.K.E. záró konferencia


 Búcsúzunk a L.I.K.E. projekttől, ami alaptványunk munkatársai számára  nagyon kedves és fontos program volt. Szerettünk benne dolgozni, mert egyszerr volt újítás, hiszn nem csak megváltozott munkaképességű résztvevőkkel dolgoztunk, és egyszerre épített a már meeglévő tudásunkra, tapasztalatainkra, például a Munkahelyi Gyakorlat Programban szerzettekre. 

Izgalmas, és kihívásokkal teli életutakat ismerhettünk meg, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy sok esteben tudtunk segíteni a résztvevő fiataloknak. Erről itt a blogon is többször hírt adtunk már. Hogy mit is csináltunk pontosan, az kiderül a progam vezetőjének, Zsiday Krisztának összefoglalójából, ami alább olvasható.

L.I.K.E. (Life Investment is the Key to Employement) jógyakorlat

 

A L.I.K.E. ifjúsági ház – mely a Salva Vita Alapítvány keretein belül, a Szeglet Közösségi- és Élménytér épületében működött - egy nemzetközi együttműködés keretében jött létre. Nemzetközi, magyar adatokat is gyűjtő kutatás előzte meg, mely a NEET (nem tanuló, nem dolgozó) fiatalok elakadásának okait, érdeklődését és fejlesztési lehetőségeit vizsgálta. Az ifjúsági ház ennek mentén kezdte munkáját meg 2021-ben. A cél a fiatalok munkaképes állapotba hozása, fejlesztése és munkahelyi elhelyezése, nyomon követése volt. Céljainkat holisztikus módon közelítettük meg, számos egymást kiegészítő szolgáltatást kínálva. Életvezetési készségek fejlesztését szolgálták: kommunikáció, együttműködés- állatasszisztált foglalkozások, önkifejezés, interperszonális készségek, önbizalom-művészetterápiás foglalkozások, egészség és pénzügyi tudatosság stb. Lelki, mentális, egyéni nehézségek feltárását és feldolgozását szolgálták: pszichológiai tanácsadás, mentorálás, coaching ,történetmesélés. Munkaerőpiaci tanácsadás keretében egyéni készségfelmérés, csoportos készségfejlesztés, önkéntesség, munkapróba, pályaorientációs és munkára felkészítő tréning, IT tréningek, állásközvetítés, elhelyezés, utánkövetés stb.

 

Kicsit több mint egy év alatt 210 fiatal került kapcsolatba a programmal. Egy részük lemorzsolódott (79 fő), vagy nem felelt meg az elvárásoknak (idősebb mint 30 év, nem NEET, 12 fő). Közel 70 fő helyezkedett el, 4 fő egyéni vállalkozó lett és többen visszatértek az iskolába, vagy tanulmányokba kezdtek (14 fő).

A hozzánk forduló fiatalok beilleszkedése a munkahelyre, a társadalomba nagyon sokszor különböző / komplex okokból nehezített. Más gondolkodásúak (pl. neurodiverzek (autizmussal élők, adhd, „diszek”). A többségtől eltérő képességekkel, készségekkel rendelkeznek (pl. fogyatékossággal él, pszichiátriai kezelés alatt áll) Sokan nehéz élethelyzetből érkeztek (pl. hajléktalan, gyermekvédelmi gondoskodás, traumatizált). Illetve megfigyelhető volt a „kapunyitási pánik „ is, ami jelentős szorongást vált ki a fiatalok nagy részéből, elakadáshoz vezet.

Egyéni, személyközpontú megközelítéssel dolgoztunk a fiatalokkal (Carl Rogers alapelvei mentén). Ennek mentén fontos volt az egyéni figyelem, az őszinteség és a kapcsolat. A programokban szabad döntés alapján, önirányított módon vettek részt a fiatalok, nem volt kötelező semmi. A tér, tevékenységek keretei ugyanakkor pontosan le voltak fektetve, ez biztonságot és orientációt adott mindenkinek. A folyamatorientált fejlesztésben az önirányított tanulás, fejlődés, a saját út, választási lehetőségek teret kaptak. A hit a fiatalban, hogy képes elérni céljait ilyen módon is kifejezésre került.

A legsikeresebb tevékenységeink között voltak a nyári, tematikus táborok (pl. Munka Világa, vidéki bentlakásos tábor.) Egész évben abszolút kedvenc és meggyőző fejlesztési eredményeket hoztak az állat asszisztált és a művészeti programok. Aki már készen állt a munkavállalásra, azoknak kiemelten fontos volt az egyéni támogatás, mely során egy szakértő tanácsadó felméréseket, közvetítést, teljeskörű támogatást adott munkavállalás kapcsán. Az egyénileg igénybe vehető pszichológus szakmai munkája sokat segített a munkaképes állapot eléréséhez, megtartásában. Főként szorongásos, depressziós problémákkal, illetve veszteségek feldolgozásával fordultak hozzá. Kiemelkedő volt a kortárs kapcsolatok szerepe, amire tudatosan törekedtünk is. Vegyes képességű, integrált közösségekkel, csoportokkal dolgoztunk. Ez kihívások elé állította a szakembereket, de előmozdította a fiatalok egymás felé fordulását, egymás támogatását katalizálta. Kortást gyakornokok, önkéntesek bevonása tovább erősítette ezt. Többször is önkéntességgel, rövid munkapróbákkal készítettük fel a fiatalokat a hosszútávú állásokra. A fokozatosság növelte az önbizalmuk, teherbírásuk, gyakorlati tudással is segítette őket. Kiemelendő még a külföldi fiatalok és szenior önkéntesek bevonása is. A generációk találkozása elősegítette a kapunyitási pánik oldását, a tapasztalatcserét és az érzelmi stabilitást. A külföldiek elhozták a nagyvilágot történeteikkel, ételeikkel és nyelvtanulás kapcsán is nagy motivációt jelentettek.

Az ifjúsági háznak köszönhetően a fiatalok sokat fejlődtek személyes, egyéni szinten (csökkent szorongás, célok megnevezése, társas készségek stb.) és egyúttal gyakorlati, technikai téren is gyarapodtak (megfelelő CV, reálisabb készség/képesség kép, szoftver használói tudás stb.)

 

Összességében kijelenthető, hogy különböző szakterületek összefogása (ifjúsági munka, pszichológia, HR, szociális munka, terápiás jellegű programok) szükséges, ha valóban hatékonyan kívánjuk a NEET fiatalokat segíteni. Az együttműködésben, az összeadott tudásban és a kapcsolatokban 1+1=2 helyett 1+1=3 lesz.

 

További információ, kapcsolat: https://salvavita.hu/projektek/fiataloknak/

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Munkahelyi mentor – lehetőségek, feladatok, kötelezettségek

Munkapróba - a kiválasztás hatékony eszköze?